Stichting Vrienden van het Verpleeghuis Mariahoeve


Home

Stichting Vrienden van het Verpleeghuis Mariahoeve

florence

Het doel van de Vriendenstichting is: fondsenwerving ten behoeve van recreatieve doeleinden voor de bewoners van het verpleeghuis.

Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan televisies met home cinema systemen op elke etage, met  daarbij behorende dvd’s (films en muziek). Een kamer, zoals vroeger bij oma thuis, inrichten om even een thuisgevoel te creëren, waar bijvoorbeeld verjaardagen of etentjes met familie gehouden kunnen worden. Een of meer kasten met inhoud, te weten knutselmaterialen en spellen. Het voorgaande is een klein voorbeeld van de vele wensen die voor de bewoners kunnen bijdragen aan een zinvolle dagbesteding en ook aan momenten van geluk of in ieder geval een tevreden gevoel.

Een aantal gerealiseerde projecten:
In de afgelopen jaren heeft de Vriendenstichting de Mariahoevebus ten behoeve van de bewoners aangekocht. Vele bewoners hebben de afgelopen jaren fijne uitjes gehad naar diverse bestemmingen. De Vriendenstichting spaart structureel voor een nieuwe rolstoelbus.

De thuisbioscoop Massaar is aangekocht voor de bewoners. Deze installatie is aangebracht in Grand Café De Roos. De bewoners hebben hier heel veel plezier van en genieten van Karaoke-middagen, belangrijke televisie-uitzendingen, als Koningsdag, voetbalwedstrijden e.d. en filmavonden.

De muziektherapeut heeft deze verschillende muziekinstrumenten van de Vriendenstichting in gebruik gekregen, zoals een piano, een Yahama keyboard met bijpassende geluidsinstallatie en een accordeon, waarmee hij (naast therapie) met dansmiddagen veel plezier geeft aan de bewoners van het verpleeghuis.

 

Goed om te weten is, dat de Belastingdienst de stichting heeft erkend als een ANBI-instelling, dat wil zeggen een Algemeen nut beogende instelling. Een vriend van de stichting (donateur) kan giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de door de Belastingdienst gestelde regels). Ook hoeft de stichting zelf geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen.

 

Ook u kunt de Vriendenstichting steunen!!!

Dit kan door:

  • Overmaking van een geldbedrag(je) op bankrekening NL 43 ABNA 047 790 91 83 ten name van de Stichting Vrienden van het Verpleeghuis Mariahoeve te Den Haag
  • Een gift in natura: (graag in overleg met de Vriendenstichting)