Stichting Vrienden van het Verpleeghuis Mariahoeve


Bestuur

Wilt u meer weten of heeft u suggesties, dan kunt u contact opnemen met de stichting:

Annemieke Schuller (voorzitter/penningmeester)
T. 06 49 94 25 08 of e-mail: annemiekeschuller@hotmail.com

Petra Straaijer (secretaris)

Sonja Duiverman (bestuurslid)

Mathy van der Drift (bestuurslid)

 

 

ABN-AMRO rek.no. NL 43 ABNA 047 790 91 83

KVK Den Haag Handelsregister 411548493
ANBI 8161.75.573