Stichting Vrienden van het Verpleeghuis Mariahoeve


Contact

Wilt u meer weten, heeft u suggesties, wilt u zelf een sponsoractie opzetten t.b.v. de Vriendenstichting? Neem dan rechtstreeks contact met ons op!

 

Stichting Vrienden van het Verpleeghuis Mariahoeve
p/a Schansweg 10
7784 DM Ane

Telefoon: 06 49 94 25 08
E-mail: annemiekeschuller@hotmail.com

ABN-AMRO rek.no. NL 43 ABNA 047 790 91 83

KVK Den Haag Handelsregister 411548493
ANBI 8161.75.573

 

Florence_logo