Stichting Vrienden van het Verpleeghuis Mariahoeve


Steunen

De Vriendenstichting is speciaal opgericht om geld in te zamelen om voor de bewoners recreatieve artikelen aan te kunnen kopen.
U kunt een gift overmaken op bankrekening NL 43 ABNA 047 790 91 83 ten name van de Stichting Vrienden van het Verpleeghuis Mariahoeve te Den Haag.
De Vriendenstichting is door de Belastingdienst erkend als een Anbi-instelling: uw giften zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting en over legaten e.d. is geen schenkingsrecht verschuldigd.

 

afbeelding1

Rolstoelbus Mariahoeve
Geschonken aan de bewoners door de Vriendenstichting!